Yhtiökokous

Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Boreo Oyj:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Boreo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsun julkaisee hallitus ja tarvittaessa hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä

  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta pörssitiedotteella. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokousasiakirjat säilytetään Boreo Oyj:n internetsivuilla (www.boreo.com) vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan päivämäärän viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä. Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17. huhtikuuta 2024 Vantaalla.

Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse Boreon talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpuselle osoitteeseen aku.rumpunen@boreo.com.

Aiemmat yhtiökokoukset

Ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2021 (Peruttu) add

Ylimääräinen yhtiökokous 2021

Boreo Oyj peruuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen ja sulautumissuunnitelma raukeaa.

Lue tiedote täältä.

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

Ylimääräinen yhtiökokous 2021 - Yhtiökokousdokumentit

Ylimääräinen yhtiökokous - etukäteistallenteen esitysmateriaali
Ylimääräinen yhtiökokous - etukäteistallenne
Yhtiökokouskutsu
Ehdotus Tulevan Yhtiön hallituksen jäseniksi
Sulautumissuunnitelma
Tietosuojaseloste
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Sulautumisesite

Ylimääräinen yhtiökokous - sulautumisesite

Ylimääräinen yhtiökokous: Sulautumiseen liittyvät dokumentit

Tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2018

Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2019

Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2020

Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Osavuosi- ja puolivuosikatsaukset vuodelta 2021

Sievi Capital Oyj Q3 2021 Osavuosikatsaus

Sievi Capital Oyj H1 2021 Puolivuosikatsaus

Boreo Oyj Q1 2021 Osavuosikatsaus

Boreo Oyj Q3 2021 Osavuosikatsaus

Boreo Oyj H1 2021 Puolivuosikatsaus

Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset

Sievi Capital Oyj Viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt varojen jakamista koskevat päätökset (YK 2021 pöytäkirja)

Boreo Oyj Viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt varojen jakamista koskevat päätökset

Selostukset olennaisista tapahtumista

Sievi Capital Oyj Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

Boreo Oyj Hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

Tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Sievi Capital Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Boreo Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2021 add

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2021

Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.4.2021 klo 10 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, 01740 Vantaa.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti
Palkitsemispolitiikka
Tilinpäätöstiedote Q4
Tietosuojaseloste

Tärkeitä päivämääriä

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 26.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 31.3.2021 klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 1.4.2021
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 5.4.2021 klo 16.00
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla 8.4.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 9.4.2021 klo 16.00
Yhtiökokouspäivä 15.4.2021
Osingonmaksun täsmäytyspäivä (1.erä) 19.4.2021
Osingon maksupäivä (1. erä) 27.4.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2021

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 add

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2012 add

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme

Tiedotteet

Katso julkaisemiamme tiedotteita ja muita sisältöjä