Vastuullisuus

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Vastuullisuus

Vastuullisuus

Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu.

Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen. Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin.

Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Boreo pyrkii olemaan henkilöstölleen paras paikka Kasvaa & Kukoistaa.

“Parempia valintoja ja jatkuvaa kehittämistä”

Vastuullisuus on meille boreolaisille kiinteä osa toimintamme DNA:ta. Koemme, että vastuullinen toimintatapa on kestävän liiketoiminnan perusedellytys.

Olemme avoimia ja läpinäkyviä tekemisissämme ja tiedotamme säännöllisesti sidosryhmillemme, miten edistymme ja suoriudumme vastuullisuuden saralla.

Toteutamme vastuullisuutta käytännössä tekemällä parempia, vastuullisempia valintoja, toimimalla eettisesti ja kehittämällä vastuullisuuttamme jatkuvasti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Mitä paremmin suoriudumme vastuullisuusnäkökulmasta, sitä houkuttelevampi kumppani olemme sidosryhmillemme. Emme optimoi lyhyen aikavälin voittoja pitkän aikavälin kestävyyden kustannuksella.

Keskitymme aloitteisiin, joilla on eniten vaikutusta vastuullisuusnäkökulmasta. Pienissäkin päätöksissä on kuitenkin tärkeää ottaa vastuullisuus huomioon ja valita vastuullisempi vaihtoehto aina, kun se on mahdollista.

Vastuullisuuden painopistealueet

Vuosien 2022 ja 2023 aikana tehtyjen olennaisuusanalyysin, sidosryhmäkyselyn ja vastuullisuushaastattelujen perusteella olemme määrittäneet Boreossa meidän vastuullisuuden painopistealueemme. Painopistealueitamme ovat vahva taloudellinen suoriutuminen, sitoutuneet ihmiset, hyvinvoiva ympäristö ja vastuulliset liiketoimintakäytänteet.

Vahva taloudellinen suoriutuminen add

Boreo luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Fokuksemme on kannattavuudessa, kassavirtojen uudelleensijoittamisessa sekä pääoman tuotossa.

Huolehtimalla yritystemme vahvasta taloudellisesta suorituksesta, voimme varmistaa kykymme tarjota asiakkaille korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, säilyttää työntekijöitä ja rekrytoida uusia sekä sijoittaa kestävän kehityksen hankkeisiin pitkällä aikavälillä.

Sitoutuneet ihmiset add

Boreo pyrkii olemaan henkilöstölleen paras paikka Kasvaa & Kukoistaa. Kehitämme ja koulutamme henkilöstöämme systemaattisesti varmistaaksemme menestymisen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Boreolla on oma Boreo Akatemia, jonka kautta se kehittää avainhenkilöiden johtamistaitoja ja kasvattaa uusia toimitusjohtajia ja talentteja tulevaisuutta varten.

Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat konsernin tärkeimpiä prioriteetteja. Työntekijäkokemusta mitataan säännöllisesti kaikissa yrityksissä ja tulosten pohjalta rakennetaan toimintasuunnitelmat tulosten parantamiseksi. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusio ovat tärkeitä teemoja Boreolle, ja vuodesta 2024 alkaen ne sisällytetään keskeisiin konsernitason seurattaviin suoritusmittareihin.

Hyvinvoiva ympäristö add

Ympäristöriskien ymmärtäminen ja ympäristövaikutusten minimoiminen on keskeistä kaikille Boreon yhtiöille. Boreon tytäryhtiöt kehittävät toimitusketjun vastuullisuutta yhdessä tärkeimpien kumppaneiden ja toimittajien kanssa. Boreon yhtiöillä on tyypillisesti myönteinen vaikutus asiakkaidensa liiketoimintaan mm. yhtiöiden tarjoamien ympäristöystävällisten tuotteiden, prosessien tehostamisosaamisen ja tuotteiden ja koneiden pidennetyn elinkaaren kautta. Boreon tytäryhtiöiden oma toiminta ei tuota paljon päästöjä, vaan ympäristövaikutuksemme tulee koko toimitusketjun päästötavoitteiden ja toimenpiteiden kautta, joihin voimme vaikuttaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Vastuulliset liiketoimintakäytänteet add

Boreon liiketoiminta perustuu rehellisyyteen, luottamukseen ja reiluun peliin. Sen lisäksi, että asiakkaamme ja liikekumppanimme edellyttävät meiltä vastuullista toimintaa, eettinen toimintatapa luo myös hyvän työskentely-ympäristön henkilöstöllemme.

Kiinnitämme erityistä huomiota reiluun kilpailuun, arvoketjun eettisten ja ympäristönäkökohtien huolelliseen tunnistamiseen, korkeiden eettisten standardien edellyttämiseen kumppaneiltamme ja toimittajiltamme sekä työntekijöidemme kouluttamiseen, jotta he osaavat toimia eettisten ohjeidemme mukaisesti.

Boreo on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Boreossa kestävyys on tiiviisti kytketty liiketoimintoihin. Tytäryhtiöissämme kestävyys on edellytyksenä pitkän aikavälin menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Vastuullisuustyö Boreossa

Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme tullaan julkaisemaan vuoden 2023 vuosikertomuksen yhteydessä. Vastuullisuusraportissamme esittelemme Boreon lähestymistavan kestävään kehitykseen, kuvaamme vastuullisuuden hallinnoinnin mallin sekä erittelemme painopistealueemme, tavoitteemme ja mittarimme. Tulemme myös tarjoamaan tietoa vastuullisuuteen liittyvästä suoriutumisestamme sekä kertomaan käytännön elämän esimerkkejä siitä, miten vastuullisuus on läsnä yhtiöidemme arjessa.

Yhteystiedot

Mari Katara
Henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja
+358 40 830 6206
mari.katara@boreo.com

Anita Kaasalainen
Sijoittajasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö
anita.kaasalainen@boreo.com