Näkymät

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Boreon taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021-2023 on esitetty alla. Strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena ja Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti, yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Korostaakseen omistaja-arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä Boreo päivitti 27.9.2022 pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:

  • Vähintään 15 % keskimääräinen vuotuinen operatiivisen liiketuloksen kasvu

  • Vähintään 15 % sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)

  • Nettovelka suhteessa operatiiviseen käyttökatteeseen välillä 2-3x


Edelliset taloudelliset tavoitteet

  • Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella vähintään 20 %

  • Operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa vähintään 8 %

  • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x